Miscellaneous Raid Video's


The Eye of Eternity:

MalygosThe Obsidian Sanctum:

Sartharion & 3 Drakes